top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

5.september på St Rita Radio

"Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.

Gjør med din tjener etter din miskunn!"


Pavens bønneintensjon for august: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

23. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag for Den hellige Mor Teresa av Calcutta


Evangelium Mark 7,31–37

På den tid drog Jesus igjen tilbake fra bygdene omkring Tyros gjennom Sidon og over til Galilea-sjøen, og videre inn gjennom Dekapolis.

Der kom de til ham med en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og bad ham legge hendene på ham. Jesus tok ham til side, bort fra mengden. Så stakk han fingrene i ørene hans og rørte ved tungen hans med spytt. Og med et blikk opp mot himmelen trakk han et dypt sukk og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Og straks ble hans ører åpnet, og båndet om hans tunge løst, så han talte klart.

Jesus forbød dem å si noe om det. Men jo mer han formante dem, jo mer forkynte de det, og alle undret seg over all måte, og sa:

«Han har gjort alle ting vel! De døve lar han få høre, og de stumme gir han talens bruk!»

Forbønner


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV4.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page