top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

6.august på St Rita Radio

"Den Hellige Ånd viste seg i en lysende sky,

og Faderens røst hørtes:

Dette er min Sønn som jeg har kjær,

han som har all min yndest. Hør ham."


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

18. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Fest for Herrens forklarelse


Evangelium Mark 9,2–10

På den tid tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem avsides, opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble skinnende hvite – så hvite at ingen bleker på jorden kan gjøre maken.


Og de så for seg Elija og Moses, som kom og talte med Jesus.


Da tok Peter til orde og sa: «Rabbi, det er godt at vi er her! La oss sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elija» – han visste ikke hva han skulle si, så forferdet var de blitt.


Da kom en sky og senket seg over dem, og ut fra skyen lød en røst: «Dette er min egen Sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!»


Og med ett, da de så seg omkring, var det ingen andre å se der enn Jesus alene.


Men på veien ned fra fjellet gav Jesus dem streng beskjed om ikke å fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De merket seg dette ordet, men begynte så å drøfte seg imellom hva dette med å oppstå fra de døde skulle bety.


Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


04.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page