top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

6.desember på St Rita Radio

Se, Herren som skal herske, kommer.

Kongsmakt er i hans hånd, og kraft og velde.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

6.januar i juletiden

Minnedag for Herrens Åpenbaring


Evangelium Matt 2,1–12

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’ dager, kom noen stjernetydere fra landene i øst til Jerusalem. De spurte: «Hvor er den jødenes konge som nettopp er født? For vi har sett hans stjerne i Østen, og er kommet for å hylle ham.»


Da dette kom kong Herodes for øre, ble han meget urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle yppersteprestene og folkets lovkyndige og spurte dem ut om hvor Messias skulle fødes.


De svarte: «I Betlehem i Judea; for så står det skrevet hos profeten: ‘Og du Betlehem i Juda land, du er langt fra den ringeste blant Judas fyrster; for fra deg skal det utgå en høvding, en hyrde for mitt folk Israel.’» Da kalte Herodes stjernetyderne til seg i all hemmelighet, spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg, og sendte dem til Betlehem med ordene: «Gå av sted og forhør dere nøye om barnet, og så snart dere har funnet det, send meg bud, slik at også jeg kan komme og hylle det.» De lyttet til kongens ord og drog av sted.


Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil den stanset like over stedet hvor barnet var. Da de så stjernen, ble de jublende glade. Og de trådte inn i huset og fikk se barnet og dets mor Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Derpå åpnet de for sine skatter og bar frem gaver til ham, gull og røkelse og myrra.


Men da de i drømme var blitt varslet om ikke å vende tilbake til Herodes, tok de en annen vei tilbake til sitt land.


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes

Vesper lest av Pål Johannes

Tidebønn for uke 4, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


5.Januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page