top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

6.mai på St Rita Radio

Herrevelde og rikdom, visdom, styrke og ære

tilkommer det ofrede Lam. Alleluja.


Last ned St Rita Radio app for Android her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreo.stritaradioDagens evangelium Joh 6,52–60 På den tid diskuterte jødene med hverandre. «Hvordan,» sa de, «kan denne mann gi oss sitt legeme å spise?» Til dette svarte Jesus: «Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, finnes heller ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Som det er Faderen, den Levende, som har sendt meg, og som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg, få sitt liv fra meg. Dette er da det brød som er kommet fra himmelen: Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen, for de døde siden; men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet.» Dette sa han mens han underviste i en synagoge i Kafarnaum.

Efter å ha hørt dette, var det mange av disiplene som sa: «Dette er utålelig; den slags tale kan en ikke høre på.»


Bønn

Laudes lest av Erika

Vesper lest av Erika

Tidebønn for påsketiden

Hentet fra boken Tidebønnene Volum Iutgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag
Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


5.mai på St Rita RadioPodkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page