top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

6.november på St Rita Radio

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!

Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

31. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag


Evangelium Luk 16,9–15


På den tid sa Jesus til sine disipler: «Jeg sier dere: Bruk det bedragerske gods til å skaffe dere venner som tar imot dere i de evige boliger, den dag det tar slutt. Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de større, og den som er uredelig i smått, han blir også uredelig i stort. Hvis dere ikke er tro når det gjelder det bedragerske gods, hvem vil da våge å betro dere de sanne verdier? Og hvis dere ikke er tro når det gjelder fremmed gods, hvem vil da gi dere noe til eget eie?»


«Ingen tjener kan tjene to herrer. Enten hater han den ene og holder av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.»


Fariseerne hørte på, og pengekjære som de var, hånte de ham for dette. Da sa han til dem: «Dere bygger deres rettferdighet på hva mennesker tenker og mener, men Gud kjenner deres hjerter! Og det som menneskene setter høyt, ser Gud på med avsky.»


Bønn

Laudes Loke.

Vesper Loke.

Tidebønn for uke 3 og uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
5.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page