top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

7.april på St Rita Radio

Kristus er mellommann for en ny pakt.

Ved hans død har de kalte fått del i den evige arvelodd

som var dem lovet.


5. uke i fasten, torsdag Den hellige Johannes Baptist de la Salle


Evangelium Joh 8,51–59

På den tid sa Jesus til jødene: «Sann hva jeg sier: Den som holder fast ved mitt ord, han skal aldri i evighet se døden.»


Jødene sa da: «Nå er vi overbevist om at du er besatt. Abraham døde, og profetene likeså; men du sier at den som holder fast ved dine ord, han skal aldri i evighet lære døden å kjenne? Er du kanskje større enn vår far Abraham, som er død? Profetene også er døde. Hvem gjør du deg selv til?» Jesus svarte: «Dersom jeg hedret meg selv, ville min heder ingenting være; men det er min Far som ærer meg, han som dere kaller deres Gud, ennskjønt dere kjenner ham ikke. Men jeg kjenner ham, og dersom jeg sa: 'Jeg kjenner ham ikke', ville jeg være en løgner som dere. Ja, jeg kjenner ham, og holder fast ved hans ord. Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag; han fikk også se den, og var lykkelig».


Da sa jødene til ham: «Du er ennå ikke femti år, og har sett Abraham?» Jesus svarte: «Sann dette mitt ord: Jeg Er, før Abraham var.» Da tok de opp sten for å kaste på ham, men Jesus trakk seg bort, og forlot templet.


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 5, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Artikkler fra St Rita Radio

Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima Om Mariakonsekrasjon

Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Pave Frans vigsler Russland til Marias Plettfrie Hjerte "Mirakelet i Fatima 1917" - Tredje hemmelighet


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


6.april på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page