top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

7.januar på St Rita Radio

En lysets dag er opprunnet over jorden. Kom, folkeslag, og tilbe Herren, for fra himmelen er et stort lys kommet til oss.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

7.januar i juletiden


Evangelium Matt 4,12–17.23–25

På den tid fikk Jesus høre at Johannes var kastet i fengsel. Han drog da avsted til Galilea. Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kafarnaum ved sjøen i Sebulons og Naftalis land. Slik skulle det gå i oppfyllelse som er sagt ved profeten Jesaja:

«Sebulons og Naftalis land, sjøveien, landet hinsides Jordan, hedningenes Galilea! Det folk som satt i mørke, et veldig lys har det fått se, for dem som lever i dødens skyggeland, er et lys runnet opp.»

Fra nå av begynte Jesus å forkynne: «Vend om! For himlenes rike er nær.»

Siden vandret han omkring i hele Galilea, underviste i synagogene der og forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer og skrøpeligheter blant folk. Ryktet om ham bredte seg langt opp i Syria. Alle som feilte noe brakte de til ham, alle som led av noen sykdom eller plage, besatte, månesyke og krøplinger, og han helbredet dem. Store mengder av folk, fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og landet hinsides Jordan, fulgte ham.


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes

Vesper lest av Pål Johannes

Tidebønn for uke 4, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


6.Januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page