top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

7.juni på St Rita Radio

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?

Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?

Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.


Last ned St Rita Radio app for Android her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreo.stritaradio


Den hellige Antonius Maria Gianelli

Dagens evangelium Matt 5,13–16 På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal da kunne gi det kraften tilbake? Nei, da duger det ikke til annet enn å kastes utenfor og bli tråkket ned av folk. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys for å sette det under et kjørel; nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset. La da deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han som er i himlene.»

Bønn

Laudes lest av Eli

Vesper lest av Eli

Tidebønn for det ordinære kikreåret

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønner

Nye program




Hør lydbok om hellige Rita sitt liv



Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk






St Rita TV



6.juni på St Rita Radio



Podkaster på St Rita



0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page