top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

7.mai på St Rita Radio

I dåpen ble dere gravlagt med Kristus, og med ham fikk dere del i oppstandelsen, fordi dere trodde på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Alleluja.


Last ned St Rita Radio app for Android her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreo.stritaradio


Den hellige Augustin Roscelli


Dagens evangelium Joh 6,61–69 På den tid underviste Jesus i en synagoge i Kafarnaum, men mange av disiplene som hørte på ham sa: «Dette er utålelig; den slags tale kan en ikke høre på.» Jesus, som vel visste at hans disipler mukket over dette, sa da til dem: «Så dere er rystet over dette? Men når dere da får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han før var? - Ånden er det som gir liv, kjøtt og blod er til ingen nytte. Det jeg har sagt dere, er ånd og liv. Men der er noen blant dere som ikke tror.» Jesus visste nemlig fra første stund hvem det var som ikke trodde, og hvem som kom til å forråde ham. Så la han til: «Derfor var det også jeg sa dere at ingen kan komme til meg, uten at Faderen gir ham det i gave.»


Fra da av var det mange av hans disipler som trakk seg bort og sluttet med å følge ham omkring. Jesus sa da til de tolv: «Vil kanskje dere også gå?» Men Simon Peter svarte: «Herre, til hvem skulle vi gå? Det er du som har det evige livs ord. Vi tror, og vi vet at du er Guds Hellige.»

Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for påsketiden

Hentet fra boken Tidebønnene Volum Iutgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag
Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


6.mai på St Rita RadioPodkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page