top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

7.november på St Rita Radio

La min bønn komme for ditt åsyn,

Herre, vend ditt øre til min klage!


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

32. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag for 12 salige jesuittiske martyrer fra Den spanske borgerkrig


Evangelium Mark 12,38–44


[På den tid underviste Jesus folket og sa:


«Se opp for de lovkyndige! De liker å gå omkring i side kåper og motta folks hilsener på gaten. De vil sitte fremst i synagogen og ha hedersplassene i gjestebud. De beriker seg på enkers bekostning og gjør seg til av sine lange bønner. Men en desto strengere dom skal de få!»]


Jesus satte seg like overfor templets skattkiste og så på folk som la penger i kisten; ofte kom det rike, som gav meget. Så kom det en fattig enke og la to lepta i den (det svarer til en kvart romersk as).


Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, det skal dere vite, at denne fattige enken her, hun gav mer enn noen av de andre som har lagt penger i kisten. For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, alt hun eide, alt hun skulle hatt til å leve av.»


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
6.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page