top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

7. september på St Rita Radio

"Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.

Gjør med din tjener etter din miskunn!"


Pavens bønneintensjon for august: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

23. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag


Evangelium Luk 6,12–19

På den tid gikk Jesus opp i fjellet for å be, og tilbragte hele natten i bønn til Gud. Og da det var blitt dag, kalte han disiplene til seg og valgte ut tolv blant dem, som han kalte «apostler»: Simon, som han kalte Peter, og Andreas hans bror; Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, med Simon som kaltes den nidkjære, Judas sønn av Jakob, og Judas Iskariot, han som ble forræder. Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon; de var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av vanhellige ånder gjorde han friske. Og hele folkemengden søkte å komme til å røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham som helbredet alle.

Forbønner


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV6.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page