top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

8.august på St Rita Radio

"Herre, kom din pakt ihu,

og glem ikke for alltid ditt arme folk!

Herre, reis deg, før din sak,

og glem ikke dine fienders røst!"


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

18. uke i det alminnelige kirkeår, søndag


På den tid sa Jesus: «Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen.» Da begynte jødene å mumle seg imellom: «Men dette er jo Jesus, sønn av Josef, og vi kjenner både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?»


Jesus tok da til orde igjen og sa til dem: «Ti bare med deres protester! Ingen kan komme til meg uten å bli draget av Faderen som har sendt meg, og da vil jeg oppreise ham på den ytterste dag. Det står jo skrevet hos profeten: ‘De skal alle ha Gud til lærer.’ Og enhver som lytter til min Far og lærer av ham, han kommer til meg. Jeg mener ikke at noen har sett Faderen, andre enn han som stammer fra Gud – han alene har sett ham. Så hør da og sann mitt ord: Den som tror, han eier det evige liv.


Og livets brød, det er jeg. Deres fedre spiste manna i ørkenen, og døde siden; men dette brødet kommer ned fra himmelen, for at den som spiser av det, ikke skal dø.


Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen; og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Det brød som jeg gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv.»


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


06.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page