top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

8.februar på St Rita Radio

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!

Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

5. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Minnedag for Den hellige Hieronymus Emiliani


Evangelium Mark 7,1–13

På den tid samlet fariseerne seg om Jesus sammen med noen lovkyndige fra Jerusalem. De hadde lagt merke til at noen av hans disipler spiste med vanhellige, det vil si uvaskede, hender. (Fariseerne og alle jøder vasker nemlig alltid hendene på en bestemt måte før de spiser, det er en tradisjon fra gammelt av. Og de spiser ingenting som kommer fra markedet, uten at de har skylt det med vann. Og mange andre slike forskrifter har de å iaktta: vasking av kopper og kar og kobberfat.) Fariseerne og de lovkyndige spør ham da: «Hvorfor følger ikke dine disipler tradisjonen fra våre fedre, men spiser med vanhellige hender?» Men han svarte: «Sannelig var det rett, hva Jesaja sa om dere hyklere:

'Dette folk ærer meg med lebene mens deres hjerter er langt borte fra meg. Så dyrker de meg forgjeves, for deres lære er menneskebud.' Ja, nettopp: Guds bud lar dere være å følge, mens dere overholder menneskelige tradisjoner.»

Og han føyde til: «Guds bud setter dere pent til side, for å kunne holde på deres egne tradisjoner! Moses sa: 'Du skal hedre din far og din mor,' og: 'Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.' Dere derimot - hvis en mann sier til sin far eller mor: 'Jeg erklærer for korban (tempelgave) det du skulle hatt til hjelp av meg' - da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dermed opphever dere Guds bud for å følge deres egen tradisjon. Og meget annet av samme sort gjør dere.»


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


7.februar på St Rita Radio
Podkaster på St RitaFoto: St Rita Radio0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page