top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

8.oktober på St Rita Radio

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

27. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Minnedag Den hellige Amor av Aquitania


Evangelium Luk 11,15–26

På den tid drev Jesus ut en demon og folket undret seg; men noen av dem sa: «Det er ved Beel-Zebul, demonenes fyrste, at han driver demonene ut.» Andre ville lokke ham og bad om et tegn fra himmelen. Men han, som visste hva de hadde i sinne, sa til dem: «Et rike som ligger i innbyrdes strid, blir lagt øde, og husene styrter sammen. Så hvis Satan står i konflikt med seg selv, hvorledes kan da hans rike bestå? Dere sier jeg driver demoner ut ved Beel-Zebuls hjelp. Men hvis det er i Beel-Zebuls navn jeg driver demoner ut, hvem er det da deres egne djevleutdrivere påkaller? Så står de der som deres egne dommere! Er det derimot ved Guds finger jeg driver demoner ut, da er det jo Guds rike som er kommet til dere! Når en mektig mann vokter sin borg med våpen i hånd, da er hans eiendom trygg. Men hvis en enda mektigere kommer over ham og slår ham ned, da tar han fra ham rustning og våpen, dem som han satte sin lit til, og deler ut hans eiendom som bytte.


Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.»


«Når den onde ånd farer ut av et menneske, flakker den gjennom ørkenen på leting efter et hvilested, uten å finne det. Da sier den: 'Jeg vil vende tilbake til det huset jeg kom fra.' Og der finner den det rengjort og pyntet. Da går den og henter syv andre ånder, verre enn den selv, og flytter inn og slår seg ned igjen; og dette siste blir verre for det mennesket enn det første.»

Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV7.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page