top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

9.april på St Rita Radio

Herre, vær ikke langt borte,

du er min styrke, kom meg til hjelp!

For jeg er en mark og ikke en mann,

til spott for mennesker, folk til spe.


5. uke i fasten, lørdag Den hellige Basilius av Italia og fem ledsagere


Evangelium Joh 11,45–57

På den tid var det mange av de jødene som var kommet ut til Maria og hadde sett hva Jesus gjorde, som kom til troen på ham; men andre gikk til fariseerne og fortalte dem hva Jesus hadde gjort. Yppersteprestene og fariseerne kom da sammen for å rådslå. «Hva skal vi foreta oss,» sa de, «for denne mannen gjør jo jærtegn på jærtegn? Lar vi ham fortsette, kommer alle til å tro på ham, og så kommer romerne og gjør det av med både vår helligdom og vår selvstendighet.» En av dem, Kaifas, som var yppersteprest det året, sa da til dem: «Dere skjønner da ingenting. Men kan dere ikke innse at det er langt bedre at én mann dør for folket, enn at hele nasjonen går til grunne?» Dette sa han ikke av egen drift; det var som yppersteprest han profeterte at Jesus skulle dø for folket; og ikke for folket alene, men for å samle til ett alle de Guds barn som var spredt omkring. Og fra den dag var de besluttet på å drepe ham.


Jesus gikk heller ikke mer åpenlyst omkring i Judea, men trakk seg ut i grenselandet mot ørkenen, til en by som het Efraim. Der slo han seg til, sammen med disiplene.


Det led nå mot jødenes påskefest, og mange fra bygdene drog opp til Jerusalem for å gjennomgå renselsen før påske. De lette da efter Jesus; og hvor de gikk og stod i templet spurte folk hverandre: «Hva tror dere? Kommer han til høytiden, eller ikke?» Yppersteprestene og fariseerne hadde imidlertid utstedt ordre om at dersom noen visste hvor han var, skulle han melde fra, så man kunne få ham arrestert.


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 5, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Artikkler fra St Rita Radio

Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima Om Mariakonsekrasjon

Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Pave Frans vigsler Russland til Marias Plettfrie Hjerte "Mirakelet i Fatima 1917" - Tredje hemmelighet


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


8.april på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page