top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

9.august på St Rita Radio

"Herre, våre fedres Gud, da den salige Teresa Benedikta møtte sitt martyrium, førte du henne inn i fylden av kunnskapen om korset. Fyll oss med den samme kunnskap, og la oss på hennes forbønn alltid søke deg, den Høyeste Sannhet. Gi oss å forbli trofaste inntil døden i din kjærlighets pakt, den du tegnet med din Sønns blod til frelse for alle mennesker."


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

19. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Festen for Den hellige Edith Stein (Teresa Benedikta av Korset)


Evangelium Matt 25,1–13

På den tid fortalte Jesus denne lignelse til sine disipler: «Så kan himlenes rike lignes med ti terner, som kom for å gå brudgommen i møte; og alle hadde sine lamper med. Men fem av dem var uforstandige, og bare fem av dem var kloke. For de uforstandige tok nok lampene, men hadde ikke olje med; de forstandige derimot tok både lampene sine og kanner med olje. Men da brudgommen lot vente på seg, falt de etter hvert i søvn og sov til sist alle.


Da, midt på natten, hørtes et rop: ‘Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte!’ Alle ternene våknet og gjorde lampene sine i stand.


Men de uforstandige måtte si til de kloke: ‘La oss få litt olje av dere, for lampene våre slukner.’


Da svarte de som hadde vist seg forstandige: ‘Nei, det blir ikke nok både til oss og til dere; dere må gå til kjøpmannen og hente noe selv.’ Men mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten. Så ble døren lukket.


Senere kom også de andre ternene og ropte: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’


Men han svarte: ‘Jeg har bare dette å si dere: Jeg vet ikke hvem dere er.’ Våk derfor – for dere kjenner hverken dagen eller timen.»


Bønn

Laudes lest av Eli.

Vesper lest av Eli.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


06.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page