top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

9.desember på St Rita Radio

Da Herren var blitt døpt, åpnet himlene seg,

og Ånden, lik en due, senket seg over ham,

og Faderens røst sa: «Dette er min Sønn, som jeg har kjær,

han som har all min yndest.»


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

9.januar i juletiden


Evangelium Luk 3,15–16. 21–22

På den tid da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild.»


En gang da folket ble døpt i mengder, ble også Jesus døpt. Og mens han bad, åpnet himmelen seg, Den Hellige Ånd senket seg ned over ham i en dues skikkelse, og det hørtes en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes

Vesper lest av Pål Johannes

Tidebønn for uke 4, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


8.Januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page