top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

9.oktober på St Rita Radio

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

27. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Minnedag Den hellige Dionysius av Paris


Evangelium Luk 11,27–28

På den tid, mens Jesus talte til folket, var det en kvinne i mengden som ropte: «Lykkelig det liv som bar deg, og det bryst du diet!» Men han svarte: «La oss heller si: Lykkelige de som hører Guds ord og retter seg efter det!»

Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV8.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page