top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Adventkatekese om familien - Episode 2: Barna i kirken og det fjerde bud

Velkommen til St Rita Radio sin adventsserie om familien. I dag er vi så heldige å ha med oss både p. Egil og p. Khiem.

P. Egil Mogstad er sogneprest i St Olav domkirke og holder faste troskurs hver fredag på St. Rita Radio. Han vil innlede med å snakke om familien og særlig dåpen. Hva lover vi egentlig i dåpen?

P. Khiem er sogneprest i Vår Frue kirke i Ålesund og har fast barnekatekese hver onsdag på St. Rita Radio. Han tar oss videre med det fjerde bud. Du skal hedre din mor og din far. Er dette et bud som bare gjelder de små barna?
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page