top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneintensjoner på St Rita Radio

Hver kveld kl 21.00 ber vi kveldsbønn på St Rita Radio. Den blir sendt på radioen, YouTube og Facebook. Flere har tatt kontakt med ulike bønneintensjoner de ønsker det blir bedt for. Vi ber fast hver tirsdag for det ufødte liv og onsdager for seminaristene i Norge. På lenken under kan man anonymt sende inn bønneintensjoner som vi vil be for under kveldssamlingen eller andre bønnestunder på radioen.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page