top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio

Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)


Dag 1

KALT AV GUD

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere»

(Joh 15,16a)

1 Mos 12,1-4 Gud kaller Abraham

Joh 1,35-51 Jesus kaller de første disiplene


Meditasjon

Starten på reisen er et møte mellom et menneske og Gud, mellom den skapte og Skaperen, mellom tid og evighet.


Abraham hørte kallet: «Dra bort … til landet jeg vil vise deg». Vi er også kalt til å dra ut fra det som er kjent og kjært for å gå til et sted Gud har forberedt dypt i våre hjerter. Underveis blir vi mer og mer oss selv, folket Gud ville vi skulle bli helt fra begynnelsen. Når vi følger kallet vi har fått, blir vi en velsignelse for våre kjære, for naboer, for verden.

Gud søker oss i sin kjærlighet. Gud ble menneske i Jesus. I ham møter vi blikket fra Gud. I våre liv blir Guds kall hørt på forskjellige måter, akkurat som vi ser i Johannesevangeliet. Når vi blir berørt av hans kjærlighet, drar vi ut. Fra dette møtet går vi en forvandlingens vei – den lysende starten på et kjærlighetsforhold som alltid starter på nytt.


En dag forsto du – uten å være klar over det – at et JA allerede var inngravert i ditt dypeste indre. Og så valgte du å fortsette å gå i Kristi fotspor …

I stillhet, i Kristi nærvær hørte du ham si: «Kom og følg meg. Jeg vil gi deg et sted der du kan hvile ditt hjerte.

Fra The Sources of Taizé (2000) s 52


Bønn

Jesus Kristus,

du leter etter oss,

du vil gi oss vennskap

og ta oss med til et liv som stadig blir mer helt.

Gi oss frimodighet til å svare på ditt kall

så vi kan bli forvandlet og være vitner om din godhet i verden.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page