top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 2

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)
Dag 2, Indre modning


«Bli i meg så blir jeg i dere»

(Joh 15,4a)


Første tekst er hentet fra Paulus’ brev til efeserne kapittel 3 vers 14-21

Må Kristus bo i våre hjerter

14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20 Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Andre tekst er hentet fra Lukas evangeliet kapittel 2 vers 41-52

Maria tok vare på alt dette i sitt hjerte


41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. 44 De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. 48 Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50 Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. 51 Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. 52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.


Meditasjon


Møtet med Jesus skaper lengsel etter å være sammen med ham og bli i ham: en tid da frukten modnes.


Jesus var et menneske akkurat som vi. Også han vokste og ble moden. Han levde et enkelt liv, rotfestet i skikkene som hørte til hans jødiske tro. I dette livet i Nasaret skjedde det tydeligvis ikke noe ekstraordinært, men hans Far ga ham næring.


Maria tenkte mye på det Gud lot skje, både i hennes og i sønnens liv. Hun tok vare på det i sitt hjerte. På den måten kunne hun litt etter litt få tak på mysteriet med Jesus.


Vi trenger også en lang tid for modning. Et helt liv for å ane dybden i Kristi kjærlighet. For å la ham bli i oss og vi i ham. Uten at vi vet hvordan, gjør Ånden det slik at Kristus bor i våre hjerter. Det er gjennom bønnen, ved å lytte til ordet, ved troens fellesskap med andre, og ved å gjøre det vi har forstått at vårt indre menneske blir styrket og modnet.


Det er når Kristus kommer inn i dypet i vårt indre at han kan trenge gjennom hjerte og sinn og nå inn i kroppen til vårt innerste vesen. Da vil vi også en dag oppleve dybden i nåden.


Fra The Sources of Taizé (2000) s 134


Bønn


Hellige Ånd,

la oss kjenne at Kristus er nær I våre hjerter

og glede oss over det som en hemmelig kjærlighet.

Gi næring til vår bønn,

gi oss lys når vi leser Bibelen,

bruk oss til din gjerning

slik at frukten av dine gaver tålmodig kan vokse i oss.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page