top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 3

Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)


Dag tre, danne en kropp


Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere

(Joh 15,12b)
Første lesning står skrevet i Paulus’ brev til kolosserne kapitel 3 vers 12-17

Andre lesning står skrevet hos evangelisten Johannes kapitel 13 vers 1-15 og vers 34-35


Meditasjon

Kvelden før Jesus døde, knelte han for å vaske disiplenes føtter. Han visste at det kan være vanskelig å leve sammen, og han visste hvor viktig det er med tilgivelse og gjensidighet. «Hvis jeg ikke vasker deg», sa han til Peter, «har du ingen del i meg».


Peter så Jesus ved sine føtter. Han ble vasket og rørt ved av Kristi ydmykhet og godhet. Senere ville han følge eksemplet fra Jesus og tjene fellesskapet av de troende i den tidlige kirke.


Jesus ønsker at liv og kjærlighet skal strømme gjennom oss som sevjen i vintreet slik at kristne fellesskap kunne være en kropp. Men nå som da er det ikke lett å leve sammen. Ofte blir vi møtt av våre egne begrensninger. Noen ganger får vi ikke til å elske dem som er nær oss i samfunnet, i menigheten eller familien. Det hender at båndene til de andre rett og slett rakner.


I Kristus skal vi få kle oss i barmhjertighet gjennom talløse nye begynnelser. Når vi vet at vi er tatt imot og elsket av Gud, kan vi også ta imot hverandre med vår styrke og vår svakhet. Da er Kristus i oss.


Kan du med nesten ingen ting, være en som skaper forsoning i det kjærlighetsfellesskapet som heter Kristi kropp, Kristi Kirke? Du kan, for du er støttet av en drivende kraft. Du er ikke lenger alene. I alle ting går du fram med dine søstre og brødre. Sammen med dem er du kalt til å virkeliggjøre lignelsen om fellesskapet.

Fra The Sources of Taizé (2000) s 48-49
Bønn


Gud, vår Far,

du åpenbarer din kjærlighet for oss gjennom Kristus

og gjennom våre søstre og brødre.

Lukk opp våre hjerter så vi kan ta imot hverandre

selv om vi er ulike, og leve i tilgivelse.

Gi oss å leve sammen som en kropp

slik at gaven som er i hver enkelt person, kan komme fram i lyset.

Hjelp at vi sammen med hverandre kan speile den levende Kristus.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page