top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 4

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)

Dag fire, be sammen

«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Jeg kaller dere venner»

(Joh 15,15)Første lesning er hentet fra Paulus brev til Romerene kapitel 8 vers 26-27

Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet


Andre tekst er hentet fra Lukas evangeliet kapittel 11 vers 1-4

Herre, lær oss å be


Meditasjon


Gud tørster etter fellesskap med oss. Han leter etter oss som han lette etter Adam og ropte på ham i hagen: «Hvor er du?» (1. Mos 3,9)


I Kristus kommer Gud for å møte oss. Jesus levde i bønn, nær knyttet til sin Far. Samtidig skapte han vennskap med disiplene sine og med alle han møtte. Han viste dem hva som var det viktigste for ham: å elske sin Far, som også er vår Far. Jesus og disiplene sang salmer sammen med tekster som var rotfestet i en rik jødisk tradisjon. Andre ganger trakk Jesus seg tilbake for å be alene.


Bønn kan være noe en helst gjør alene eller også sammen med andre. Bønn kan uttrykke undring, klage, forbønn, takknemlighet, eller rett og slett stillhet. Noen ganger er trangen til å be til stede. Andre ganger kan en ha en følelse av ikke å være i stand til å be. Å vende seg til Jesus og si «lær meg», kan åpne veien. Vårt ønske om å be er i seg selv allerede en bønn.


Å komme sammen i en gruppe, er en støtte. Gjennom sang, ord og stillhet blir det skapt et fellesskap. Om vi ber sammen med kristne av andre tradisjoner, kan vi bli overrasket over å kjenne fellesskapet og vennskapet fra den ene som er bakom alt som skiller hos oss. Formen kan være forskjellig, men Ånden som bringer oss sammen, er den samme.


Vår felles bønn er regelmessig, men ut av den springer Jesu kjærlighet fram. Vi vet ikke hvordan. Felles bønn gjør ikke at vi kan la være å be alene. Den ene formen støtter den andre. La oss hver dag bruke en stund til å fornye vårt personlige forhold til Jesus.


The Rule of Taizé in French and English,

Society for Promoting Christian Knowledge, Great Britain, s 19&21


Bønn


Herre Jesus,

hele ditt liv var bønn,

fullkommen harmoni med Far.

Lær oss ved din Ånd å be i overenstemmelse med din kjærlige vilje.

Gi at de troende i hele verden kan forenes i forbønn og lovprisning,

og la ditt rike komme med kjærlighet og glede.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page