top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 5

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)


Femte dag, forvandlet av ordet


«Dere er alt rene på grunn av ordet …»

(Joh 15,3)Første lesning står skrevet i femte Mosebok kapitel 30 vers 11-20 Ordet er deg helt nær

11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. 12 De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?» 13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: «Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?» 14 Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. 15 Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde. 16 Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg. 17 Men om ditt hjerte vender seg bort og du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, 18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta. 19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. 20 Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.


Andre lesning står skrevet hos evangelisten Matteus kapitel 5 vers 1-12

Salige er dere

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem: 3 «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.

11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.Meditasjon


Guds ord er helt nær oss. Det er en velsignelse og et løfte om salighet. Hvis vi åpner våre hjerter, taler Gud til oss og forvandler tålmodig det som dør i oss. Han fjerner det som hindrer vekst av et virkelig liv akkurat slik vinbonden beskjærer vintreet.


Om vi regelmessig mediterer over en bibeltekst, alene eller i en gruppe, blir vi preget av det. Mange kristne ber saligprisningene hver dag. Saligprisningene åpenbarer en lykke for oss som er skjult fordi den ennå ikke er oppfylt. Det er en lykke som ligger bortenfor lidelse. Salig er de som er berørt av Ånden og ikke lenger holder tilbake sine tårer, men lar dem strømme, og slik finner de trøst.


Når de oppdager det kildespringet som er gjemt i deres indre landskap, vokser det i dem en hunger etter rettferdighet og en tørst til å engasjere seg sammen med andre for en verden i fred.


Vi er stadig kalt til å fornye vårt engasjement for livet gjennom tanker og handlinger. Noen ganger kjenner vi allerede her og nå velsignelsen som vil bli oppfylt ved tidens ende.


Be og arbeid så Gud kan råde.

La Guds ord gjennom dagen din

puste liv i arbeid og hvile.

Ta vare på en indre ro i alle ting

så du kan hvile i Kristus.

Bli fylt av saligprisningenes ånd

Glede, uskyld og nåde.

Disse ordene resiterer søstrene i Grandchamp-kommuniteten daglig


Bønn


Velsignet er du, vår Gud, og Far

for ordet du har gitt oss gjennom Den hellige skrift.

Velsignet er du for ordets gjenskapende kraft.

Hjelp oss å velge livet

og led oss ved din Ånd

så vi kan oppleve saligheten

du så gjerne vil dele med oss.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page