top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 6

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)


Sjette dag, Ta imot andre

«Gå og bær frukt, en frukt som varer»

(Joh 15,16b)

Første lesning er hentet fra første Mose bok kapitel 18 vers 1-5

Abraham tar imot engler ved Mamres eikelund Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. 2 Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden 3 og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! 4 La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! 5 Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!»

Annen lesning står skrevet hos evangelisten Markus kapitel 6 vers 30-44

Jesus fikk inderlig medfølelse med folkemengden

Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31 Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32 Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33 Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34 Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. 35 Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36 Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37 Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38 «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39 Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40 Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41 Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42 Og alle spiste og ble mette. 43 Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44 Det var fem tusen menn som hadde spist.


Meditasjon


Om vi lar oss bli fornyet av Kristus, vil hans kjærlighet vokse i oss og bære frukt. Når vi ønsker andre mennesker velkommen, er det en konkret måte å gi uttrykk for kjærligheten i oss.


Jesus tok imot mennesker han møtte. Han lyttet til dem og lot dem røre ved seg uten at han ble redd for deres lidelser.


I evangeliefortellingen om da Jesus gjorde fem brød til mat for fem tusen mennesker, hører vi at Jesus fikk inderlig medfølelse med alle disse menneskene som hadde samlet seg. Han vet at hele mennesket trenger næring, og at bare han kan stille sulten og tørsten for dem. Men han vil ikke gjøre det uten disiplene sine, uten at de gir ham gir ham det de har. Utgangspunktet er fem brød og to fisker.

På samme måte tar han i dag oss og gjør oss til medarbeidere for sitt betingelsesløse omsorgsprogram. Noen ganger er noe så ubetydelig som et vennlig blikk, et åpent øre eller vårt nærvær nok til at et menneske kjenner seg velkommen. Om vi bruker våre evner for Jesus, vil han bruke dem på overraskende måter.


Da ser vi hva Abraham gjorde. For det er ved å gi at vi tar imot. Det er når vi tar imot andre, vi blir rikelig velsignet.

Det er Kristus selv vi tar imot i en gjest.

The Rule of Taizé in French and English (2012) s 103


Vil menneskene vi tar imot dag etter dag i oss kunne finne kvinner og menn som speiler Kristus?

The Sources of Taizé (2000) s 60

Bønn

Jesus Kristus,

Vi vil så gjerne kunne ta imot

søstre og brødre som er med oss.

Du vet hvor ofte vi kjenner oss hjelpeløse

i møte med deres lidelser,

men du er der alltid før oss,

og du har allerede tatt imot dem

i din barmhjertighet.

Tal til dem gjennom våre ord,

gi dem hjelp gjennom våre gjerninger

og la din velsignelse hvile over oss alle.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page