top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 7

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)
Syvende dag , Vokse i Enhet


«Jeg er vintreet, dere er greinene»

(Joh 15,5a)


Første lesning står skrevet i Paulus’ første brev til korinterne kapittel 1 vers 10-13

Er da Kristus blitt delt?


Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 11 For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn?


Andre lesning står skrevet hos evangelisten Johannes kapitel 17 vers 20-23

Slik vi er ett


Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.


Meditasjon

Kvelden før han døde ba Jesus om enhet blant dem som Far hadde gitt ham: «..at de alle skal være ett … for at verden skal tro». Når vi er forenet med ham som grenene med vintreet, er det den samme sevjen som strømmer gjennom ham og oss og gir oss liv og kraft.


Alle kristne tradisjoner forsøker å føre oss til troens kjerne: fellesskap med Gud gjennom Kristus i Ånden. Jo mer vi lever sammen i dette fellesskapet, desto mer blir vi knyttet til andre kristne og til alle andre mennesker. Paulus advarer oss mot en holdning som allerede hadde truet enheten blant de første kristne. Paulus hadde en meget omfattende visjon: «Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til». (1 Kor 3,22-23)


Kristus ønsker vi skal gå på veien som fører til enhet og forsoning. Derfor skulle vi forene vår bønn med hans: «… at de alle må være ett … for at verden skal tro». (Joh 17,21)Du må aldri avfinne deg med anstøtet i splittelsen mellom kristne som gjerne bekjenner nestekjærlighet, men likevel holder seg for seg selv. La enheten i Kristi kropp bli din egen kampsak.

The Rule of Taizé in French and English (2012) s. 13


Bønn


Hellige ånd,

Kom med din livgivende ild

og din milde vind og bli i oss.

Vekk igjen opp gløden for enhet i oss

så vi kan bli bevisst

det båndet som forener oss i deg.

La alle som har kledd seg i Kristus ved dåpen

forenes så de sammen kan bære vitnesbyrd

om håpet som holder dem oppe.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page