top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Be sammen - Søndag kl 21.00

Direkte Kompletorium fra St Rita Radio sitt Oratorium kl 21.00.
Intensjon før kompletorium :

Vi ber for en lytter som har bedt om forbønn på grunn av sykdom


Vi ber for alle som følger sitt kall til presteskapet. Særlig ber vi for seminaristene i Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø Stift.


Vi ber for alle som følger sitt ordens kall, særlig ber vi for Katarina


Etter kompletorium sender vi tilbedelse fra Tyburn Convent i samsending med EWTN


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page