top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Benedikt XVI: legalisering av likekjønnet ekteskap er «en fordreining av samvittigheten»

Oversatt av Hans August Wade og Marta Wade https://www.catholicnewsagency.com/


Pave emeritus Benedikt XVI har uttalt at legaliseringen av likekjønnet ekteskap i mange land er «en fordreining av samvittigheten» som også har sneket seg inn i noen katolske miljøer.


I introduksjonen til en antologi av tekstene hans om Europa, sa Benedikt XVI at «når ‘likekjønnet ekteskap’ er legalisert i 16 europeiske land, har spørsmålet om ekteskap og familie nådd et nytt nivå som ikke kan ignoreres.»


«Vi er vitner til en fordreining av samvittigheten, som tydelig har gjennomtrengt grupper av katolikker,» skrev pave emeritus. «Dette kan ikke besvares med en liten moralistisk kommentar og heller ikke med eksegetiske bibel-referanser. Problemet går dypere og må derfor svares på grunnleggende vis.»


Introduksjonen var skrevet til den italienske boken «Det ekte Europa: identiteten og oppdraget,» og ble publisert i avisen Il Foglio den 16. september.


Pave Frans skrev forordet til boken, som samler tekster fra pave Benedikts forfatterskap fra både før og under hans pontifikat, som varte fra 2005 til 2013.


I forordet skrev pave Frans at «til tross for så mange ord og høylytte erklæringer i Europa, forsvinner i dag selve idéen om respekt for menneskelivet. Først går bevisstheten om det hellige tapt, det vil si, det starter med at bevisstheten om at vi er Guds skapninger forvirres.»


«Gjennom årene har ikke Benedikt XVI vært redd for å fordømme med mot og forutseenhet de mange manifestasjoner av dette dramatiske slippet på idéen om skapelse, helt frem til de siste, endelige konsekvenser. Disse beskrev han helt tydelig og svært overbevisende i den introduserende teksten,» sa pave Frans.


I introduksjonen sin sa pave Benedikt XVI at det er viktig å observere at konseptet «likekjønnet ekteskap» er «i en motsigelse med alle menneskehetens kulturer som har fulgt hverandre frem til nå, og dette viser en kulturell revolusjon som står i mot hele menneskehetens tradisjon frem til i dag.»


Det er utvilsomt, påpekte han, at forskjellige kulturer har varierende juridisk og moralsk forståelse av ekteskap og familie, sånn som den dyptgående forskjellen mellom polygami og monogami.


Men han understreket at det grunnleggende fellesskapet aldri har rokket ved faktumet at mennesket finnes som mann og kvinne og er ordnet mot prokreasjon, «så vel som det faktumet at fellesskapet mellom mann og kvinne med åpenhet til videreføringen av liv har bestemt hva som er essensen i det som kalles ekteskap.»


«Den enkle sikkerheten at menneskeheten finnes som mann og kvinne; at videreføringen av liv er en oppgave betrodd til menneskeheten; at det er fellesskapet mellom mann og kvinne som tjener til denne oppgaven; og at det er dette, utover alle forskjeller, som utgjør ekteskapet – det er en opprinnelig sikkerhet som har vært åpenbar for menneskeheten frem til nå,» sa pave emeritus Benedikt.


Pave emeritus skrev at den grunnleggende omveltningen av denne idéen ble introdusert med p-pillen. Den gav mulighet for å skille fruktbarheten fra seksualiteten.


«Denne seperasjonen betyr faktisk at, gjennom dette, er alle former for seksualiteten like,» sa han. «Et fundamentalt kriterium finnes ikke lenger.»


I følge pave emeritus Benedikt har det nye budskapet virkelig forvandlet menns og kvinners samvittighet – først sakte og nå tydeligere.


Fra seperasjonen mellom seksualitet og fruktbarhet, kommer det motsatte, fortsetter han: «fruktbarhet kan naturligvis tenkes på til og med løsrevet fra seksualitet.»


Benedikt XVI observerte til at det derfor synes riktig å ikke lenger betro prokreasjon til den «sporadiske driften av kjødet, men heller å planlegge og produsere mennesker rasjonelt.»


Dermed er ikke mennesket lenger «generert og unnfanget, men laget,» understreket den pensjonerte paven, og det betyr at mennesket ikke er en gave vi kan motta, men «et produkt av våre planlagte handlinger.»


Han la til at hvis vi kan planlegge å lage liv, må det også være sant at vi kan planlegge å ødelegge det. Han viser til den økende støtten for aktiv dødshjelp og eutanasi: «en planlagt slutt på ens liv er en del av denne trenden jeg har beskrevet.»


Spørsmålet rundt likekjønnet ekteskap, fortsatte han, er ikke et spørsmål om å være «litt mer åpen. I stedet for oppstår det grunnleggende spørsmålet: «hvem er mennesket? Og like bak også spørsmålet om det finnes en Skaper eller om vi ikke bare er produserte produkter.»


«Dette alternativet viser seg: enten er mennesket en Guds skapning, skapt i Guds bilde, en gave fra Gud, eller så er mennesket et produkt som det selv vet hvordan man produserer,» skrev Benedikt XVI.


Han sa at den økologiske bevegelsen har etablert at det finnes grenser i naturen vi ikke kan ignorere, og på samme måte, at mennesket har en natur som er gitt til ham «og at brudd og benektelse av denne leder til selvødeleggelse.»


«Dette er også tilfellet med skapelsen av mennesket som en mann og en kvinne, som ignoreres i ‘likekjønnet ekteskap’-hypotesen,» vektla han.


0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page