top of page
  • Pål Nes

Bibellesning gjennom fastetiden - mandag i den stille uken

Hver dag i fastetiden leser Hæge en tekst fra bibelen som er tilpasset fasten.

Tekstene er hentet fra Bibelen utgitt av Det Norske bibelselskap (www.bibelen.no)

0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page