• Pål Nes

Bibellesning gjennom fastetiden - Skjærtorsdag

Hver dag i fastetiden leser Hæge en tekst fra bibelen som er tilpasset fasten.

Tekstene er hentet fra Bibelen utgitt av Det Norske bibelselskap (www.bibelen.no)

0 kommentarer