top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Budskap for fastetiden fra Norges tre biskoper

Biskop Eriks hyrdebrev for fastetiden


Biskop Bernt Eidsvigs budskap for fastetiden (hentet fra katolsk.no)


Biskop Grgić budskap for fastetiden

Kjære troende i Tromsø stift!

Året 2020 var på grunn av koronaviruset helt annerledes enn de tidligere år. For mange var det også et mye vanskeligere år, her i Norge, men også i resten av verden. Så store forandringer, så mye usikkerhet, fortvilelse, sinne, svakhet.

Gud har sendt sin Sønn til verden

Hva er et menneske? Skrøpelig og svakt. Men er det alt? I løpet av fjoråret dukket enkelte bibelske ord ofte opp i mine tanker. For det første: «Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham» (Joh 3,16–17). Deretter: «For vi har ikke en øversteprest [JESUS] som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd» (Hebr 4,15). Og til slutt: «For han [HERREN] lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige»(Matt 5, 45). Alle disse ord har hjulpet meg gjennom det siste året. La oss huske at vi har en Øversteprest som kom for å frelse oss fra undergang, både de rettferdige og de urettferdige.

Forson deg med din bror og din søster

En nyhetsnotis i desember gledet meg dypt i hjertet: Pave emeritus Benedikt XVI. forsonte seg med Paolo Gabriele (hovedpersonen i Vatileaks-skandalen), kort før Gabrieles død. Dette ble, ifølge det østerrikske nyhetsbyrået Kathpress, bekreftet av Benedikts privatsekretær, erkebiskop Georg Gänswein. Dette er et forbilledlig eksempel – et eksempel til etterfølgelse – for oss. Slik burde enhver kristen sjel leve – en likefrem, ydmyk, hengiven og ansvarlig Herrens tjener/tjenerinne. Takk pave emeritus Benedikt XVI!

Sett din lit til vår himmelske Far

Min bønn for oss: Allmektige Gud, vår himmelske Far, om fremtiden og året som nå er i gang, vet vi intet og vil vi heller intet vite. Vi legger vårt håp, våre bekymringer og alle våre planer og ønsker for fremtiden i din hånd. For vårt liv er skjult med Kristus i deg, og du er den som holder verden oppe. Gjør med hver og en av oss slik du vil, og ikke slik vi selv vil. Vi setter all vår lit til deg, for vi vet at du hjelper dem som elsker deg og gir din velsignelse til dem som frykter ditt navn (jf. Katolsk bønnebok, side 118).

Med den hellige Josef

En mann som til fulle levde denne bønnen, var den hellige Josef, Marias mann og Jesu fosterfar. Pave Frans har viet 2021 til den hellige Josef, og i sitt brev Med en fars hjerte inviterer han oss alle til å lære av denne Herrens trofaste tjener. La oss etter hans eksempel og på hans særlige forbønn bli ledet frem for å gå Herren i møte Påskedag. Velsignet fastetid!

Hellige Maria, Kirkens mor, be for oss. Hellige Josef, be for oss. Amen.

+ Msgr. Berislav Grgić

Biskop av Tromsø

Tromsø, askeonsdag 2021

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page