top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Crux Sacra Katekese om Botens sakrament

Hva er Botens sakrament? Hvorfor gav Kristus oss dette sakramentet? Botens tre deler: anger, bekjennelse, og botsøvelse.


Peder Josef Foss, katekeselærer i St. Olav domkirke, holder katekese for konfirmanter og unge voksne. Til daglig studerer Peder på NTNU og er aktiv i St. Olav og i Norges Unge Katolikker. Han vil ukentlig ta oss med på en vandring nærmere Gud.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page