top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Den katolske katekisme, kompendiet, 3. del, 1. kapittel

P. Erik Andreas leser fra boken "Kompendium til Den katolske kirkes katekisme".


I 1992 utkom Den katolske kirkes katekisme, et verk som har hatt stor betydning for katolikker over hele verden. Boken er hittil oversatt til mer enn femti språk. Deltagerne på Den internasjonale kateketiske kongress i 2002 ga uttrykk for et ønske om å lage et kompendium av katekismen. Arbeidet ble utført av en kardinalkommisjon – påbegynt i 2003 og sluttført i 2005.


Boken er en sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Sammenfatningen utgjør en hjelp til den troende og er samtidig, på grunn av sin kortfattede og allikevel fullstendige fremstilling, en spore til åndelig fordypelse i Kirkens budskap.


“Kompendiet som jeg nå forelegger for hele Kirken,

er en tro og pålitelig sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme.

Det inneholder i knapp form alle vesentlige og grunnleggende elementer i Kirkens tro,

og utgjør, slik min forgjenger ønsket det,

et slags vademecum som gjør det mulig for menneskene

– enten de er troende eller ikke –

å få et konkret overblikk over hele den katolske tro.”


Pave Benedikt XVI


Kompendiet er utgitt på norsk av St. Olav forlag.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.mer 3905.10.86949.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page