top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Den norske bispekonferansen om konverteringsterapi

I en høringsuttalelse er biskop Bernt Eidsvig, biskop Erik Varden og biskop Berislav Grgić tydelige i sitt forsvar av ekteskapet og kjønn.

Fra biskopenes høringssvar, som du kan lese her, står det: "Den katolske kirke fremholder at mannlighet og kvinnelighet er normgivende kategorier og at den vigslede enheten i ekteskap mellom mann og kvinne setter rammen for utfoldelsen av menneskers seksualitet. "


Videre sier biskopene: "Det er et ledende prinsipp i vårt samfunn at foreldre har rett og plikt til å ivareta sine barn. Utgangspunktet bør være at foreldre, ikke staten, tar seg av og oppdrar egne barn.


Terskelen for at staten skal gripe inn i familiens indre liv, og spesifikt i forholdet mellom foreldre og barn, skal være høy. Dette gjelder særlig dersom statens inngripen bygger på strafferettslige bestemmelser."


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.49.


0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page