top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Den tyske ‘synodale retningen’ er utvidet til 2023
Den tyske ‘synodale retningen’ er utvidet til 2023, da møtet endte brått etter avstemning vedrørende seksualmoral og presteskapet


Frankfürt, Tyskland, 4. oktober, 2021.


Den katolske kirke i Tyskland sin «Synodale retning» vil utvides til 2023 etter at årsmøtet endte brått på lørdag, med avstemninger med fordel for et dokument som støtter velsignelser av like-kjønnede parforhold, samt for en diskusjon om hvorvidt presteskapet er nødvendig.


Biskop Georg Bätzing, formann i den tyske bispekonferansen, med Thomas Sternberg, leder av det sentrale leg-fellesskapet av tyske katolikker (ZdK), annonserte utvidelsen den andre oktober, ved avslutningen av den andre synode-samlingen i Frankfurt, sydvest i Tyskland, rapporterte CNA Deutsch, den tyskspråklige avdelingen av CNA.


Synoden er det fremste bestemmende organet for «Den synodale retningen» og er en flerårig prosess der biskoper og legfolk samles for å diskutere fire store tema: måten makt utøves i Kirken; seksualmoral; presteskapet; og kvinners rolle.


Den synodale retningen ble startet 1. desember 2019. Den var opprinnelig planlagt avsluttet i oktober 2021, men ble forlenget til februar 22, på grunn av pandemien. Denne utvidelsen betyr at den kontroversielle prosessen vil totalt vare mer enn tre år.


Kirken i Tyskland står overfor en exodus, en masse-utstrømming av katolikker i kjølvannet av overgreps-krisen. Mer enn 220 000 personer forlot Kirken formelt i 2020. Bare 5,9 % av tyske katolikker deltok i Messen i fjor, sammenliknet med 9,1 % i 2019. Det synodale møtet endte tidligere enn forventet på lørdag ettermiddag, etter at Bätzing ba organisatorene telle om møtet hadde quorum, det vil si et minimum antall fremmøtte stemmeberettigede, i dette tilfellet 154. Mange hadde reist tidlig.


De telte bare 149 deltakere, fem for få for å ha to-tredjedelsflertallet som er påkrevd for å ha quorum.CNA Deutsch rapporterte at avgjørelsen å suspendere deliberasjonene, altså de synodale overveielsene, ble møtt med vantro blant de deltakende i samlingen, som var plaget av tekniske problemer.


På den avsluttende pressekonferansen uttalte Bätzing at den brå avsluttingen er et «opplysende øyeblikk». Han håper det vil skjerpe de deltakendes bevissthet om at Den synodale retningen har gått inn i en «viktig fase.»

Den synodale samlingen består av 230 deltakere, inkludert de tyske biskopene, 69 medlemmer av det sentrale leg-fellesskapet av tyske katolikker, samt representanter av andre deler av Kirken i Tyskland.


Under det tre dager-lange møtet diskuterte de tolv av de 16 tekstene fra de fire synodale foraene, samt to grunnleggende dokumenter: en innledning (preambel) og en teologisk orienteringstekst.


1. oktober stemte 168 av 214 for et dokument som utfordrer Kirkens tradisjonelle lære om seksualmoral.


Det synodale forumets fjerde tekst om «å leve i vellykkede parforhold» fordrer en utvikling av velsignelser for likekjønnede par.


CNA Deutsch har rapportert at foruments formann, biskop Helut Dieser av Aachen bispedømme, argumenterte for at vurderinger av seksualitet i fremtiden bør begynne «fra personen,» snarere enn fra naturrett (natural law).


Vatikanets Troskongregasjen (CDF) erklærte i mars at Kirken ikke «har myndighet til å gi velsignelser til parforhold av det samme kjønn.» Kongregasjonen understreket argumentasjonen sin med et forklarende dokument og en kommentar.


Vatikanets standpunkt, utstedt med pave Frans’ godkjennelse, vakte protester i den tysk-språklige katolske verden. Flere biskoper uttrykket støtte for å velsigne likekjønnede par, mens kirker dekorerte med og heiste pride-flagg. I tillegg signerte en gruppe på mer enn 200 teologi-professorer en uttalelse som kritiserer Vatikanet. Prester og frivillige i Tyskland arrangerte en protestdag i mai med seremonier der likekjønnede par kunne komme og bli velsignet.


På åpningsdagen til den synodale samlingen, 30. september, stemte et snevert flertall på 95 mot 94 for å diskutere «spørsmålet om vi overhodet trenger presteskapet», rapporterte CNA Deutsch.


På den avsluttende pressekonferansen kritiserte Bätzinger riktignok mediers rapporter for at de foreslår at Den synodale retning skulle diskutert «avskaffelsen» av presteskapet.


«Ingen kan si at Kirken i Tyskland kommer til å fjerne presteskapet. Det er ikke sant,» insisterte han. I stedet gav han grunner for at avstemmingen gir Det synodale fora om presteskapet en oppgave å «positivt igjen å minne om begrunnelsen til hvorfor og hvordan den prestelige tjeneste forholder seg omgitt av Guds folk.»


Mens det synodale møtet stemte for å diskutere nødvendigheten av presteskapet, gjør Den synodale retningens kompliserte prosedyrer at det er uklart om hvorvidt det kommer en offisiell debatt om temaet.


I ansatsen til Den synodale retningen kom Den tyske bispekonferansen i konflikt med Vatikanet. Dette skjedde etter Den tyske bispekonferansen antydet at prosessen skulle avsluttes med en rekke «bindende» stemmer. I Roma var de bekymret for at bestemmelsene skulle utfordre Kirkens lære og disiplin.


CNA Deutsch kommenterte at Tysklands biskoper ikke vil være påkrevd å implementere Den synodale retningens resolusjoner i sine bispedømmer. Da la til at det er usikkert hvordan pave Frans og Vatikanet ville svært på direkte utfordringer av Kirkens lære.


Pave Frans adresserte bekymringer til Den synodale retningen i et intervju med den spanske radiokanalen COPE. Programmet var på luften 1. september. Da paven ble spurt om initiativet gav ham søvnløse netter, svarte han at han har skrevet et omfattende brev som uttrykker «alt jeg føler rundt den tyske synoden.»


Da radioverten kommenterte at Kirken har stått overfor liknende utfordringer tidligere, svarte paven: «Ja, men jeg vil ikke være for dyster. Det finnes ikke noe ond vilje i mange av de biskopene jeg snakket med.» «Det er et pastoralt ønske, men som muligens ikke betrakter de tingene jeg forklarer i brevet som må tas med i betraktningen.»


Bätzing har sagt at dokumentene de diskuterte på den synodale samlingen «ikke bare var tekster, men drømmer satt ord på om hvordan vi ønsker å endre Kirken i Tyskland: en Kirke som er deltakende, kjønns-rettferdig og som er på reise sammen med folket.»


«Her har vi vist at vi lytter til hverandre i et rolig arbeide og i en god og objektiv debatt. Her i Frankfurt har tekstene blitt forbedret. Nå har foraene oppgaven foran seg å videreutvikle føringsmalene, så de er klare for å adapteres neste gang,» forklarte han.»


«Foraene har mandater om å fortsette arbeidet. Vi venter på at innholdet skal bli bragt videre til det tredje, synodale møtet, og vi mistenker vi fortsatt trenger en god del tid,» la han til.


St Rita Radio samarbeider med The Catholic News Agency (CNA). Vi vil fremover legge ut nyhetssaker fra CNA enten på norsk eller engelsk. Om du vil hjelpe oss med oversettelser, ta kontakt på mail post@stritaradio.no.
St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page