top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Ukrainske bispekonferansen om innvielse av Russland og Ukraina til Jomfru Marias uplettede hjerte

Uttalelse fra den ukrainske latinske bispekonferansen ved erkebiskop Mieczysław Mokrzycki av Lviv til St Rita Radio angående innvielse av Russland og Ukraina.


Vi ble svært glade da vi fikk høre nyheten om at paven vil innvie Russland og Ukraina til vår Frue av Fatima, til hennes hjerte. Dette var vårt ønske, dette var stemmen til hele det ukrainske folk. Vi, biskopene av latinsk ritus, vår bispekonferanse, hadde henvendt oss til Den hellige far med dette ropet, for at håpet ennå skal vinne og denne krigen få en rask slutt. Da pavens almissegiver, kardinal Krajewski, var her hos oss, gjentok vi denne forespørselen. Vi ba ham om å gjenta vårt ønske [til paven], og straks han var tilbake i Italia fikk vi dette svaret. Og han selv skal dra til Fatima som Den hellige fars delegat og på samme tid [som paven i Roma] foreta handlingen som betror [Russland og Ukraina] til vår Frue av Fatima.


For St. Rita Radio av Heidi Øyma Intervju utført av anonym journalist for St Rita Radio

Foto:Wikipedia

0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page