top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Ekteskap

Oppdatert: 9. feb. 2021

Guds definisjon av ekteskapet har ikke endret seg siden skapelsen: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp» (1.Mos.2.24)


Gjennom synden har ekteskapets renhet blitt angrepet og vi vil denne uken, sammen med resten av verden, be for ekteskaps sakrament. Hver dag kl 12.00 ber vi rosenkrans med intensjon for ekteskapet. For at ektepar skal være trofaste mot hverandre, trosse vanskeligheter og vokse sammen i Guds kjærlighet


Noen grunnsteiner som ekteskapet bygger på fra bibelen:

«Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? 6Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» (Matteus 19,5-6.)


«Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.» (Efeserne 5,25-28.)


«Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!» Efeserne 5,21.

«Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.» Efeserne 4,26.

«Og nå, dere ektemenn: vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.» (1. Peter 3,7.)


«De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme.» (Efeserne 5,22-23)


«Dere menn skal elske deres hustruer og ikke være harde mot dem.» (Kolosserne 3,19.)

«Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen.» (Efeserne 4,2-3.)


«Du skal ikke bryte ekteskapet, og Du skal ikke begjære din nestes hustru.»2. (Mosebok 20,14.17)


«En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne.» (Romerne 7,2.)


«Da skal din kilde være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg!» (Ordspråkene 5,18-19.)


Hellige Rita, du som spesielt passer på de som er i vanskelige ekteskap. Gå i forbønn for oss til Herren vår Gud. Amen
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page