top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

En katolsk prest, halshugget av nazistene, er nå saligkåret i Polen

En katolsk prest, halshugget av nazistene, er nå saligkåret i Polen


Katowice, Polen

Oversatt av August og Marta Wade

20. november, 2021

Kardinal Marcello Semeraro, prefekt i helligkårings-kongregasjonen, presiderte over saligkåringen av pater Jan Macha i Kirstus Kongen-katedralen i Katowice, sørvest i Polen, den 20. november.


I messen som ble strømmet direkte, sa den italienske kardinalen at: «Den nå velsignede Jan Franciszek Macha sitt vitnesbyrd til Herren Jesus er en virkelig heroisk side av troen og nestekjærligheten i Kirkens historie i øvre Schlesien (Śląsk).»


The beatification of Fr. Jan Macha in Katowice, Poland, Nov. 20, 2021. | Screenshot from Katedra Katowice YouTube channel.


Kardinal Marcello Semeraro, prefekt i helligkårings-kongregasjonen, presiderte over saligkåringen av pater Jan Macha i Kirstus Kongen-katedralen i Katowice, sørvest i Polen, den 20. november.EpiskopatNews via Flickr.


I messen som ble strømmet direkte, sa den italienske kardinalen at: «Den nå velsignede Jan Franciszek Macha sitt vitnesbyrd til Herren Jesus er en virkelig heroisk side av troen og nestekjærligheten i Kirkens historie i øvre Schlesien (Śląsk).»


„Han også døde, akkurat som hvetekornet: han ble drept av et nazistisk system, fullt av hat for dem som sådde det gode, for at dagens mennesker skulle se at verdslig makt dør bort, mens Kristi kongedømme består, slik som dets øverste lov med kjærlighetsbudet.»


Jan Franciszek (Johannes Frans) Macha, også kjent som Hanik, ble født den 18. januar, 1914, i Chorzów Stary, en landsby i den sørlige provinsen Schlesien (Śląsk) i Polen. Han hadde to søstre og en bror.


I 1934 begynte han studiene ved Schlesiens teologiske seminar. Han ble ordinert prest i Katowice bispedømme den 25. juni, 1939, bare tre måneder før Nazi-Tyskland invaderte Polen.


Etter et to måneders vikariat i sin hjemme-menighet ble han tildelt sognekirken St. Josef i Ruda Śląska, en by nær Katowice.


Under okkupasjonen tilbød han hjelp til familier som mistet sine familiemedlemmer i kampene. Han var medlem av en undergrunnsgruppe med kodenavnet Konwalia, altså Liljekonvall. Gruppen hjalp mennesker i nød. Han publiserte også undergrunnsavisen Świt, som betyr Morgengry.


I prekenen sin, som ble lest på polsk, sa Semeraro: «Mens volden og krigsforbrytelsene herjet i Polen og gjennom verden, forstod han at bare tro og nestekjærlighet gir oss muligheten til å gjenkjenne menneskets individuelle, umistelige verdighet som skapt i Guds bilde og likhet.»


«Fra og med de første dagene av sitt presteskap stilte han opp i tjeneste for sin neste og begav seg på veien mot en heroisk virkeliggjøring av kjærlighet, veien som senere ville lede ham til å ofre livet sitt.»

«Han tok vare på mange familier som var berørt av krigens mareritt. Han var aldri likegyldig til lidelse: hvor enn noen ble arrestert, deportert eller skutt, bragte han trøst og materiell støtte. Han brydde seg ikke om forskjeller i nasjonalitet, religiøs tilhørighet eller sosial status.»


«Gestapo, Nazi-Tysklands hemmelige politi, arresterte Macha den 5. september i 1941 på en togstasjon i Katowice. De fant en liste over folk han og andre hadde hjulpet, samt dokumenter som viste at de hadde samlet inn penger og gitt det til folk i nød.


Etter ydmykende avhør ble Macha dømt til døden ved halshugging under en kort rettssak i Katowice den 17. juli, 1942.


Han ble henrettet med giljotin i et fengsel i Katowice, kl. 12.15, 3. desember, 1942, til tross for morens innsats for å sikre en benådning.


Han var 28 år gammel da han døde. Han tjente bare i 1257 dager som prest. Kroppen hans ble aldri funnet, så man tror kroppen hans ble brent i konsentrasjonsleiren Auschwitz.


Machas hellighetssak åpnet i 2013. Etter at det bispedømmelige stadiet ble avsluttet i 2015, ble saken sendt til Roma. Pave Frans utlyste et dekret den 29. november i 2019 som gjenkjente Macha som martyr, drept «in odium fidei» (i hat av troen)


Saligkåringen skulle finne sted den 17. oktober 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien.


Macha er en av tusenvis av katolske prester som ble drept under Nazi-Tysklands okkupasjon av Polen fra 1939 til 1945. Omtrent én femtedel av Polens 10 000 sekulærprester omkom.


Nazistene drepte 868 polske, katolske prester i konsentrasjonsleiren Dachau, som er blitt beskrevet som «verdens største gravplass for prester.»


Saligkåringsmessen var feiret på latin og polsk. Da Kyrie var sunget ba erkebiskop Wiktor Skworc av Katowice høytidelig pave Frans om at han måtte innskrive Macha blant Kirkens salige. Forespørselen ble gitt til Semeraro, pavens delegat.


Machas biografi ble lest opp av pater Damian Bednarski, helligkåring-sakens postulator. Deretter ble et brev lest opp der paven innskrev Macha blant de salige.


Semeraro proklamerte saligkåringsformularet på latin mens sløret over et bilde av Macha ble tatt bort.


Medlemmer i den nylig saligkåredes familie bragte relikviene hans til koret i kirken. Relikviene bestod av Machas siste brev til foreldrene og søsknene sine før henrettelsen hans, samt en selv-laget rosenkrans og et lommetørkle med blodflekker.


I forkant av saligkåringsseremonien besøkte kardinal Semeraro menighetskirken der Macha ble døpt. Han ba ved døpefonten i St. Maria Magdalena-kirken i Chorzów Stary. Han besøkte også et presteseminar i Katowice som forbereder menn på prestetjenesten i Schlesien.


Erkebiskop Skworc ga ut et hyrdebrev som han viet Macha like før saligkåringen. «Som Kirkens fellesskap i Katowice tar vi i mot denne nye salige som en martyr for miskunnelig kjærlighet med takknemlighet. Han er en gave av Det gudommelige forsynet for dagen i dag og i morgen som et kall og en påminnelse om kallet til hellighet,» sa han i brevet fra 10. november.


«P. Johannes Frans, som et offer for forfølgelse og krig, gjør oss oppmerksom på de dødelige konsekvensene som følger. Måtte hans tragiske død inspirere oss og gi oss mot til å arbeide for styrkingen av fred og forsoning, særlig mellom polakker og tyskere. Disse to nasjonenes skjebner møttes på en eksepsjonelt dramatisk måte i p. Johannes’ død.


Macha skrev et brev noen timer før han døde, der han spurte familien sin om å gjøre i stand «et stille sted på kirkegården for meg, slik at noen av og til ville huske på meg og be et Fader vår for meg.»


Forespørselen hans ble oppfylt i oktober 1951 da klassekameratene hans lagde en symbolsk grav i den gamle kirkegården til St. Maria Magdalena-kirken.


Macha inspirerte et tv-program, “Hanik 1257”. Tallet referer til antallet dager han tjene som prest. Det ble fremført av den teatralske gruppen Teatr Cordis. Gruppens medlemmer hjalp til å organisere en bønnevigilie i forkant av saligkåringen, som endte med en musikalsk fremføring med en restaurert fiolin som Macha selv spilte på.


Han ble også vist frem i en dokumentar fra 2011, «Bez jednego drzewa las lasem zostanie» (Uten ett tre forblir skogen fortsatt en skog), regissert av Dagmara Drzazga.


Tittelen kommer fra en setning i brevet som Macha skrev til familien sin i forkant av henrettelsen. «Dette er mitt siste brev. Om fire timer blir dommen utført. Så når du leser dette brevet, er jeg ikke lenger blant de levende! Bli hos Gud! Tilgi meg for alt,» sa han.


«Jeg skal gå til Den allmektige dommer som nå skal dømme meg. Jeg håper at han vil ta meg i mot. Ønsket mitt var å arbeide for ham, men dette ble ikke gitt meg. Takk for alt!»


Han fortsatte: «Jeg dør med en ren samvittighet. Jeg har levd et kort liv, men jeg tror jeg har oppnådd målet mitt. Fortvil ikke! Alt skal bli bra.»


«Uten ett tre forblir skogen en skog. Uten en svale kommer våren likevel, og uten én mann kollapser ikke verden.»


EpiskopatNews via Flickr.

I prekenen sin beskrev Semeraro disse ordene som Machas «suverene lære.»


Han sa: «Han vitner om at alle på denne jorden ble skapt i lys av et oppdrag å fullføre.»


«Han beskrev det gode som bedre enn individers egne ønsker: ønsker om lykke er autentiske hvis de tjener rettferdigheten, tjenesten for det felles beste, deling, aksept, respekt og oppmerksomhet overfor andres behov.»


«Til slutt inviterer han oss til å forbli hos Herren, til å oppsøke ham i bønn og indre dialog, til å ære ham gjennom et hellig liv.»


Han la til at: «fra bildet av skogen, der ett av trærne er fjernet, forstår vi Evangeliet desto bedre: hvetekornet som falt til bakken døde, men det kan, ja det må fortsette å bære frukt i overflod for oss i dag.»


«Johannes Frans Macha, den nysaligkårede, likesom et nedhogd, ungt tre la fundamentet for at det skal bygges et stabilt hjem for fremtidige generasjoner. Til disse gir han en klar beskjed, forseglet med sitt eget blod: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» (Joh. 15, 13).

0 kommentarer

コメント


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page