top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Karmels hage 12: Å smake korset

Oppdatert: 1. apr. 2021


Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212


Kom, Hellige Ånd,

fyll dine troendes hjerter,

og tenn i dem din kjærlighets ild.

Du som gjennom de mangfoldige tungemål

samlet alle folkeslag til troens enhet.


V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.

S: Og du fornyer jordens åsyn.


La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.Sitater:


Pave Johannes Paul II: Salvifici Doloris, (Roma 1984)


Vhttp://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1984/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris.html


Lov Herren, katolsk salmebok 469- 471: Stabat Mater


«Kirken får hele tidene uendelige ressurser til oss alle fra denne frelsende Kristi lidelse … som fullføres kontinuerlig i vår menneskelige lidelse. Lidelsen setter fokus på den menneskelige og guddommelige Kirkens natur. … av denne grunn har lidelsen en helt spesiell verdi i Kirkens øyne. Den er noe godt, som Kirken bøyer seg i ærbødighet for, med hele sin Frelsestro …» (min oversettelse)Broder Lorens av Uppståndelsen: Att leva i Guds närvaro, (Karmeliterna 2008) s.75:


«Jeg ber ikke Gud om å befri deg fra dine plager, men jeg ber ham innstendig om å gi deg styrke og tålmodighet til å kunne bære dem så lenge det behager ham. Hent trøst hos ham som holder deg fast til korset. Han kommer til å løse deg fra det når han finner det passende. Lykkelige er de som får lide sammen med ham! Venn deg til å lide slik og be ham om kraft til å utholde alt det han vil, og for så lang tid som han anser at du trenger det. Verden forstår ikke disse sannheter, og det forundrer meg ikke – det henger jo sammen med at man lider som verdslige mennesker og ikke som kristne. Man betrakter sykdommene som naturlige prøvelser og ikke som nådegaver fra Gud, og av den grunn finner man i dem bare det som strider mot naturen og som er tungt for den. Men de som betrakter dem som gaver fra Guds hånd, som frukter av hans barmhjertighet og som middel som han benytter seg av for din frelses skyld, de får vanligvis nyte stor sødme og erfare mye trøst.


Jeg skulle ønske at du kunne bli overbevist om at Gud ofte er oss nærmere i sykdommer og svakheter enn når vi nyter ypperlig helse. Søk ingen annen lege enn ham; etter hva jeg forstår vil han alene gjøre deg frisk. Sett all din lit til ham, og snart kommer du til å se fruktene som vi ofte forhindrer gjennom å gi mer tillit til medisinen enn til Gud.»


Lorens av Uppståndelsen: Att leva i Guds närvaro, s.103:


«Ingenting formår i så høy grad å gi oss trøst i livet plager og smerter som denne fortrolige samtalen med Gud. Om dette øves trofast kommer alle kroppens sykdommer til å bli lette for oss å bære. Gud lar oss ofte få lide for å rense vår sjel og oppnå at vi blir værende hos ham. Hvordan kan et menneske som er hos Gud og ikke vil ha noe annet enn ham, fremdeles lide? Vi må altså tilbe ham i vår svakhet, gang på gang ofre våre lidelser til ham og kjærlighetsfullt be ham om samstemmighet med hans vilje samt om å få hans nådes bistand, på samme måte som et barn ber sin far. Disse korte bønnene er meget hensiktsmessig for syke personer og de gir en fortreffelig motstandskraft mot plagene.


Det er et paradis å få lide og være hos Gud. For å få del i dette må vi under hver eneste plage venne oss til å øve en fortrolig samtale med Gud og forhindre at vår ånd skiller seg fra Ham. Vi må ubønnhørlig øve oss selv, for ikke – med påskudd om at det skulle være oss til lindring – å gjøre eller si noe under vår sykdom som skulle kunne mishage ham. Når vi på denne måten hengir oss til Gud, kommer lidelsen bare til å være mild, vederkvegende og trøsterik.»
0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page