top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Karmels hage 27: De syv fruktene av Thèrèse av Jesusbarnets omvendelse

DE SYV FRUKTENE AV THÉRÈSE AV JESUSBARNETS OMVENDELSE


Vi hører i dette programmet høre om de syv fruktene av Thérèse av Lisieux’ omvendelse, den som skjedde julenatten 1886. I denne omvendelsen finner vi kimen til den åndelige vei som er så karakteristisk for henne; Den lille vei til hellighet. Vi skal i første omgang høre om hvordan hver enkelt en av disse fruktene utviklet seg i hennes liv, og siden se på hvilke av disse som har vært mest fremtredende når det gjelder utviklingen av hennes lille vei. Denne artikkelen er en bearbeidet versjon av en oppgavebesvarelse ved «Carmelite Institute of Britain and Ireland» skrevet av Judy Au ocds. Hun er sekularkarmelitt i Profeten Elias fraternitet med Endelig løfte. Den er oversatt fra engelsk av Torill Fiskaa ocds. Artikkelen stod på trykk i Ved Elias kilde vår 2018.


Carmelite Spirituality: Course S04: St Thérèseof Lisieux , Carmelite Institute of Britain and Ireland (http://www.cibi.ie/).


Thérèses selvbiografi En sjels historie, St. Olav forlag 2014 (s. 105 ff).


Utlegningen om fruktene er hentet fra: Joseph F. Schmidt “Unit 4: Thérèse’s complete conversion.” S04: Saint Thérèse of Lisieux. Joseph Schmidt FSC/CIBC (2014).


0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page