top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Karmels hage episode 3: Teresa av Avila

"Gud alene er nok."

I denne episoden blir vi kjent med en av de virkelig store karmelittene, Teresa av Avila.

Den første bønnen vi ber med Teresa

Din er jeg, Til deg jeg fødtes. -

Hva er din vilje med meg? ...


Din er jeg, for du har skapt meg,

Din, for du har gjenløst meg,

Din, for du bar over med meg,

Din, for du har kalt meg,

Din, for du har vernet meg,

Din, for uten deg var jeg fortapt.


Hva er din vilje med meg?


Gi meg død, gi meg liv,

Gi meg sunnhet eller sykdom,

Gi meg ære eller skam,

Gi meg krig, gi meg fred,

Gi meg styrke eller svakhet:

Til alt du vil – jeg sier ja!

Hva er din vilje med meg? ...


Din er jeg, Til deg jeg fødtes. -

Hva er din vilje med meg? .....


(Alle de 11 versene finnes i: Bønnebok for den Katolske Kirke.

St Olav forlag 1990 s. 452-454.)


Videre ber vi:


Nada te turbe,

Nada te espante.

Toda se pasa,

Dios no se muda.

La paciencia todo lo alcanza;

Quien a Dios tiene

Nada le falta:

Sólo Dios basta.


La intet uroe deg,

la intet forskrekke deg.

Alt forgår,

Gud forandres ei.

Tålmodigheten oppnår alt;

den som har Gud

savner intet:

Gud alene er nok.


(Verset ble funnet i Teresa av Avilas breviar etter hennes død.

Man er litt usikker på om det er skrevet av henne selv,

eller muligens av Johannes av Korset.)

Litteratur:

Karmels Regel (St Olav forlag, 2017)

Teresa av Avila: Boken om mitt liv, (Aschehoug 2003)

Teresa av Avila: Den indre borgen (Efrem forlag 2018)

Teresa av Avila: Brev i urval. (Karmeliterna, 1982)

Teresa av Avila: Betraktelser över Guds Kärlek. (Karmeliterna 2011)
***************

Fra helgenbiografien på katolsk.no kan vi lese følgene om den hellige Teresa av Avilla: Hun er Kirkelærer. Skytshelgen for Spania, erkebispedømmet Mexico, Ávila, Alba de Tormes og Napoli; for alle karmelittfellesskap; for spanske skribenter (1965), blondevevere, listmakere; i åndelig nød og for et indre liv, mot hjertelidelser og hodesmerter

Teresa hadde levd i en tid av reformatorer og grunnleggere, men selv blant sine samtidige hadde hun skilt seg ut fra de øvrige, og noen ønsket til og med å utrope henne til skytshelgen for Spania sammen med den hellige apostelen Jakob den Eldre. Den offisielle prosessen for å undersøke hennes hellighet ble åpnet i 1591.


Teresa ble saligkåret den 24. april 1614 av pave Paul V (1705-21) og helligkåret i en overdådig seremoni den 12. mars 1622 av pave Gregor XV (1621-23) sammen med andre av motreformasjonens helter: de hellige Ignatius av Loyola, Frans Xavier, Isidor Bonden og Filip Neri. Allerede i 1617 var hun utropt til Spanias skytshelgen. Ved helligkåringen la man hennes minnedag til 5. oktober, da 4. oktober var opptatt av den hellige Frans av Assisi. Men da den gregorianske kalender trådte i kraft i 1582, det året Teresa døde, ble dagene fra 5. til 14. oktober strøket, slik at 15. oktober fulgte direkte etter 4. oktober. Derfor ble dette Teresas minnedag. http://www.katolsk.no/biografier/historisk/teresa


.


0 kommentarer

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page