top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Karmels hage episode 35 - Teresa av Avila - Tårenes bønn

«Men Herre, du er jo barmhjertighetens Gud, vis derfor din barmhjertighet mot denne stakkars synderinne, denne lille mark som drister seg til så mye for ditt åsyn! Se min Gud til mine ønsker og på de tårer som følger med min bønn og glem mine gjerninger for barmhjertighetens skyld. Ha medlidenhet med så mange sjeler som går fortapt! Stå din Kirke bi! Tillat ikke, Herre, flere herjinger innen kristenheten og la ditt lys spre dette mørket.»


Teresa av Avila: Fullkommenhetens vei, 3.9.


Litteratur:

Teresa av Avila: Boken om mitt liv, (Aschehoug 2003)

Teresa av Avila: Den indre borgen (Efrem forlag 2018)

Teresa av Avila: Brev i urval. (Karmeliterna, 1982)

Teresa av Avila: Betraktelser över Guds Kärlek. (Karmeliterna 2011)

Teresa av Avila: Teresa av Avila: Fullkomlighetens väg, (Karmeliterna 1990)

Teresa av Avila: Klosterstiftelsenrna, (Karmeliterna 1985.)

Jomfru Maria pyntet til fest i Avila 2017.


Foto: Anne Samuelsen


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page