top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Karmels Hage sesong II - Episode 1: Å lese Guds ord

«Hør nå, vår Gud! Din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. 18 Min Gud, vend øret hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde, det er i tillit til din store barmhjertighet. 19 Hør, Herre! Tilgi, Herre! Lytt og grip inn, drøy ikke – for din egen skyld, min Gud! For ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt.» (Dan 9. 17-19)


Youcat-Bibelen St Olav forlag 2019.

Bibel 2011, Bibelskelskapet.

Katolsk studiebibel: Veritas Förlag, 2020.


Munkeby Mariaklosters blogg:
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page