top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Luke 16 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 16 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Kirken feirer i dag Lucia. Vi beveger oss med lys og sang mot krybben der vi snart skal tilbe barnet. Christian Schütz skriver om i boken Underet i stallen, krybbemeditasjoner om det å tilbe. Ja, la oss forberede oss på å tilbe barnet i Krybben!


«Selve det å tilbe engasjerer hele mennesket og strammer det opp. Fra tilbedelsens gave og holdning går det ut en befriende og opphøyende bevegelse, som griper mennesker både i det ytre og det indre og lar det bli en hengivelse. Den tilbedende utfører ikke bare noe, men gjør seg selv til gave til Gud og for Gud. I tilbedelse bøyer et menneske seg for ham– bøyer seg mot ham. Dette gir tilværelsen sannhet, midtpunkt, dybde og innhold. I tilbedelsens stillhet åpner det seg frie rom i menneskenes indre. Disse gjør det mulig for dem å lytte og trenge inn i sjelens dybder … (s.84)


Det er på ingen måte slik at tilbedelse bare finner sted på menneskets side, og utelukkende angår mennesket. I den kommer Gud på sin side mennesket i møte: som den som skjenker den nåde, som vender seg til det og gir seg selv til det. Hvem gir mer i tilbedelsen: Gud eller mennesket? Vi må se på selve møtet. I det er det tilbedende mennesker på ingen måte den fattige taper, men den store og sanne vinner– den som er blitt gitt Guds fylde, og som synker til jorden på grunn av gavens tyngde og herlighet. Det er som barn at Gud fordeler fylden av sine gaver. I våre øyne kan dette synes å være klar motsigelse, for ifølge vår forstand har ikke barn noe å gi.» (s.86)


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.

Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page