top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Luke 19 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.
ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 19 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!


Kanskje strever du med å finne den rette gaven til noen du elsker høyt og som du vil glede denne julen. Våre gaver til hverandre er viktige, men enda viktigere er det å være dypt forankret i den viktigste gaven av alle. Vi leser et avsnitt fra Pave emeritus Benedikts bok Jesus fra Nasaret bok 1. (s.95)


Pave Benedikt skriver at Herren minner oss om at fedre ikke gir stener til barn som ber om brød, og fortsetter: «Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver ikke meningen var til den som ber ham» (Matt7,9ff) Lukas spesifiserer det «gode» Herren gir når han sier: «… hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham» (Luk 11,13) Det vil si Guds gave er Gud selv – Det «gode» han gir oss, er han selv. Her blir det overraskende klart hva bønn egentlig dreier seg om: Ikke det ene eller andre, men at Gud vil gi oss seg selv– det er gaven over alle gaver, det «ene nødvendige». Bønnen er en vei som renser og korrigerer våre ønsker, slik at vi gradvis erkjenner hva vi virkelig trenger: Gud og hans Ånd.»


Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.

Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page