top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Novene til Jomfru Maria av Karmelberget | Dag 1 | IkoneneIkonen er en manifestasjon av Gud slik han åpenbarer seg for mennesket. Den er nemlig, fremfor alt, en representasjon i strek og farger av Jesu ansikt, Gud som har blitt menneske. Det finnes også forskjellige ikoner som fremstiller Guds Mor, i samsvar med hennes ulike benevnelser, samt ikoner som viser de hellige engler og helgener i deres herlighet.


Ikonen er ikke et speil som man skal se seg selv i, ikonen er et guddommelig lys som trenger inn i hjertet til den som betrakter det. Man må derfor la seg betrakte av ikonen, som har som oppgave å opplyse.


For den som betrakter ikonen, er det slik, at bare det øyet som er opplyst av Den Hellige Ånd – slik som ikonografens øye var opplyst da ikonen ble malt – kan, gjennom det samme blikket og i det samme lyset, oppfatte det uutsigelige som uttrykkes gjennom ikonen, slik som liturgien så treffende uttrykker det: ”I ditt lys ser vi lyset.”


Imprimatur

Festen for Jomfru Marias fødsel,

Tromsø, den 8.september 2010

Berislav Grgić, biskop – prelat av Tromsø


Lest av Anne Samuelsen

Foto: Karmel Totus Tuus

Regi og lyd: Pål Johannes Nes


Ⓒ St Rita Radio - EWTN Norge

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page