top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Novene til Jomfru Maria av Karmelberget | Dag 3 | Jesus, Guds Mor, ble kjødJesus, Guds Mor, ble kjød


Immanuel er kledd i gull. Jomfru Maria bærer gull kun på de ornamenterte båndene som understreker hennes rolle som Guds Mor. Gullet symboliserer Guds herlighet og kongelige verdighet. Maria er Visdommens Trone, Guds By og Karmels Blomst. På ikonen ser man riktignok kun bildet av et barn, men dette barnet er ett med ham som er Guds Sønn. Han er den levende ikonen av Gud selv.


Hendenes posisjon er veldig viktig. Den venstre hånden holder skriftrullene som inneholder Guds vilje for ham. Den høyre hånden er hevet til velsignelse.

*

Bønn:

Vær hilset, å full av nåde. Treenighetens usigelige glede. I ditt skjød har du vernet om Jesus, han som er menneskenes venn, vidunderlig i sine verk, han som er Faderens skatt , og Den Hellige Ånds lys, for å gi ham til oss som pant på vår frelse.


Tillitsfullt løfter vi vår røst og sier:

Å, Frelser, på forbønn av Guds Mor og Karmels Mor,

frels oss.


Tre Hill deg, MariaImprimatur

Festen for Jomfru Marias fødsel,

Tromsø, den 8.september 2010

Berislav Grgić, biskop – prelat av Tromsø


Lest av Anne Samuelsen

Foto: Karmel Totus Tuus

Regi og lyd: Pål Johannes Nes


Ⓒ St Rita Radio - EWTN Norge


Dag 1:


Dag 2:


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page