top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Novenen til den hellige Paulus dag 4 (mandag 18.01.21)

Bli med St. Paul menighet i Bergen å feire den hellige Paulus omvendelse!

Fra fredag 15.01.21 starter St. Paul menighet sammen med St Rita Radio å be novena til hellige Paulus.

www.StRitaRadio.no ber vi novene hver dag kl 09.00 og 17.00 samt at den blir tilgjengelig som podkast. Søndag den 25.januar inviterer vi hele det katolske Norge med på direktesendt messe fra St. Paul kirke på www.StRitaRadio.no kl 11.00.


St Paul menighet feirer sin vernehelgen Paulus med messe og menighetsfest i forbindelse med festen for Paulus' omvendelse. I år blir dette ikke mulig å gjøre på vanlig måte, så vi forbereder oss til helgen festen som skulle vært ved å lese tekster av Paulus og be en novene.

(Selv om festen er 25.januar så følger vi menigheten i Bergen og starter novene 15.01)
Dag 4:


I dag ber vi om omvendelse for alle dem som ikke er kristne. Måtte St Pauls forbønn lede alle mennesker til det frelsende budskapet om Jesus Kristus.


Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.


Hill deg, Maria

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime.

Amen.


Lovprisningsbønn

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet.

Amen.


Bønn

Hellige apostel Paulus, sannhetens forkynner og hedningenes lærer. Gå i forbønn for oss hos Gud, han som valgte deg til sitt redskap.


R: Sannhetens forkynner; be for oss.


La oss be: Gud, du har undervist mange nasjoner gjennom den salige apostel Paulus forkynnelse. La kraften av hans forbønn hjelpe oss som ærer hans minne i dag.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page