top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Radioretrett i pinsen med søstrene på Lunden

Oppdatert: 5. jun. 2022

I samarbeid med Lunden kloster, inviterer vi til radioretrett i pinsehelgen. Begge foredragene blir holdt av at sr. Ingeborg-Marie De to foredragene vi får høre er «Med Maria mot pinse» og «Guds gave og hjertens lys». Foredrag 1: Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. (Ef 1,3-4) Allmektige Gud, du gav dine apostler Den Hellige Ånd mens de bad sammen med Maria, Jesu mor. Hjelp oss på hennes forbønn å tjene deg trofast og ved ord og gjerning utbre ditt navns ære. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Foredrag 2: Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss. (Rom 5,5) Allmektige Gud, la glansen av din klarhet stråle over oss, og la lyset av ditt lys styrke deres hjerter som er gjenfødt av din nåde og opplyst av din Hellige Ånd. Ved Kristus, vår Herre. Amen Foredraget er tilgjengelig som pdf her: https://lunden.katolsk.no/wp-content/uploads/2021/05/2-Guds-Gave-og-Hjertenes-Lys.pdf St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Første gang sendt pinsen 20210 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page